سامانه هوشمند افرا

پایش لحظه ای پارامترهای محیطی گلخانه از جمله دما و رطوبت و امکان کنترل عملگرهای درون گلخانه مانند پنجره ها و پمپ های آب به صورت خودکار و دستی توسط مالک گلخانه از مزایای سامانه افرا است.
امکان سفارشی سازی سیستم برای مشتری با سنسورها و عملگرهای مورد نیاز از توانایی های ما است.

سیستم پایش برخط

  • اندازه گیری دما، رطوبت و نور داخل گلخانه
  • قابلیت پایش از راه دور توسط اپ مدیریت گلخانه
  • قابلیت گزارش گیری برخط وضعیت گلخانه با داشبورد مدیریتی اختصاصی
  • قابلیت افزودن مجموعه سنسورهای پایش جدید برای گلخانه با مساحت بیشتر


سیستم کنترل اقلیم

مدار الکترونیک با قابلیت اطمینان بالا و توانایی سنجش انواع پارامترهای محیطی و خطرآفرین و ارسال اطلاعات به اپلیکیشن موبایل مالک گلخانه و کنترل هوشمند عملگرهای محیط گلخانه مانند پنجره، سیستم گرمایش، سیستم فن و پد، پمپ ها و ...


سیستم هواشناسی

سنجش سرعت باد، جهت باد و وضعیت بارندگی محیط بیرون گلخانه که در تصمیم گیری و اقدام به موقع مناسب و ضروری هستند.


سیستم آبیاری هوشمند

  • کنترل خودکار آبیاری کامل و به تفکیک پمپ ها ی آبیاری برای بخش ها مختلف و پایش بر خط توسط اپ
  • آبیاری چند بخش جداگانه توسط یک ایستگاه پمپاژ آب
  • کنترل از راه دور پمپ ها
  • اندازه گیری مقدار مصرف آب
  • دارای صفحه نمایش LCD و نمایش وضعیت آبیاریمدار الکترونیکی و سامانه کنترل اقلیم گلخانه

مداری که بر روی گلخانه شما نصب می شود پارامترهای محیط گلخانه شما را سنجش کرده و به دو صورت خودکار و دستی عملگرهای محیط گلخانه شما را کنترل می نماید.
مدار مربوطه از طریق سیمکارتی که درون آن قرار می گیرد این امکان را به شما می دهد تا از راه دور گلخانه خود را پایش و مدیریت نمایید و از خطرات و رخدادهای حیاتی در آن مطلع شوید.